Byggeprocessens fem trin

TID & RUM arbejder struktureret og målrettet efter byggeprocessens fem trin, der sikrer dig flest fordele og det bedste resultat – uanset størrelsen og ambitionerne for dit byggeprojekt.

Vores proces giver dig tryghed under hele forløbet og sikkerhed for, at dit projekt kører målrettet og effektivt i den rigtige retning.

Vi anbefaler at du benytter dig af TID & RUM til alle fem trin i din byggeproces, men vi er fleksible og kan indgå i de faser du mener er nødvendigt.

Sammen skaber vi et sikkert fundamentet for et succesfuldt resultat.

Hvordan ser boligdrømmen ud

Afklaringen er den første bearbejdning af dine tanker, idéer og behov. Vi lytter og spørger ind. I samarbejde med dig defineres opgaven, så der ikke er tvivl om den videre proces. Vi går fra det første møde med en god fornemmelse af dine boligdrømme, din økonomi og tidshorisont for projektet.

Afklaringen omfatter:

 • Behovsanalyse
 • Registrering
 • Projektafklaring
 • Økonomisk overblik

Hvilke ideer har du – og vi

Under idéudviklingen udarbejdes projektets arkitektoniske idé til indretning og funktion. Det er også her, vi sammen med dig tager stilling til de overordnede materialevalg, og drøfter konstruktions- og installationsprincipper. Alt dette foregår med realistiske 3D-modeller, der på en overskuelig måde giver dig indblik i projektets udformning.

Når indretning og materialevalg er defineret, udarbejder vi en tidsplan og tegner et økonomisk billede af byggeriet. Nu har vi lagt grundstenene.

Idéudviklingen omfatter:

 • Funktionsanalyse
 • Skitseforslag
 • 3D-visualiseringer
 • Beskrivelse af konstruktioner
 • Beskrivelse af materialer
 • Projekt tidsplan
 • Økonomisk overslag

Styr på de praktiske ting

Projekteringen foregår praktisk talt uden, at du behøver at involvere dig. Her arbejder vi i kulissen for at indhente byggetilladelse og dispensationer, hvis det er nødvendigt.
Vi sørger for, at byggeriet overholder alle krav i forhold til lokalplan og gældende bygningsreglement. Her udarbejdes de tekniske tegninger, beskrivelser og i samarbejde med ingeniøren udføres beregninger for statik og energi.

Projektering omfatter:

 • Forhåndsdialog med myndighederne
 • Tegnings- og beskrivelsesmateriale
 • Indhentning af tilladelser

Styr på udbud og entreprise

Når byggetilladelsen er i hus, udformes et udbudsmateriale, som skal danne baggrund for indhentning af tilbud fra entreprenører og håndværkere. Udbudsmaterialet består af tekniske fagspecifikke tegninger og beskrivelsesmateriale.
I samarbejde med dig finder vi ud af hvilken entrepriseform, der passer optimalt til dit byggeri. Når de bedst kvalificerede entreprenører og håndværkere er valgt, udarbejdes en kontrakt på baggrund af AB92, der blandt andet indeholder aftale om udførelsen, betalingsforpligtelse og tidsfrister.

Udbud omfatter:

 • Entreprisevalg
 • Udbudsmateriale
 • Indhentning af tilbud
 • Entreprisekontrakt
 • Byggetidsplan

Struktur og styring på byggeriet

Gennem udførelsen af byggeprojektet holder vi løbende byggemøder, hvor vi samler aktørerne på byggepladsen. Både for at gøre status på byggeriet, og for at sikre, at det fremtidige arbejde bliver udført korrekt og efter tidsplanen.

Vi står for kommunikationen mellem de udførende og dig, så du slipper for bekymringer. Når byggeriet står færdigt, gennemgår vi projektet med entreprenører og håndværkere, for at sikre os at kvaliteten er helt i top, når du flytter ind.

Det er vigtigt at sikre hele byggeprocessen, og det viser sig ofte at være en særdeles god investering at tilkøbe denne fase med opfølgning og opsyn. Som lægmand er det umuligt at vide, hvordan en dampspærretætning skal laves i et loft, eller hvordan huset sikres korrekt mod radonindtrængning. Derfor kan vi sikre dit hjem mod byggesjusk.

Udførelsen omfatter:

 • Byggemøder
 • Fagtilsyn
 • Dokumentation
 • Kvalitetssikring
 • Afleveringsforretning
 • 1- og 5-års eftersyn

Mail: ac@tid-rum.dk 
Tlf: +45 22 29 59 95
Skovvejen 28, st.,
8000 Aarhus

TID&RUM